O NAMA


    osnovni podaci i informacije o preduzeću


    Koteksplast je porodična firma. Osnovana je 01.07.1991.god. u Novom Sadu, Bački Jarak. Bavi se proizvodnjom plastične, kartonske i papirne ambalaže, štampe na kartonu i papiru. Od metalnih prozvoda se mogu izdvojiti čiode, igle za značke, četke, hvatalje. Kako je firma porodičnog karaktera, logično je i stalno usavršavanje i širenje firme. Trenutno ima 10 stalno zaposlenih radnika, i tri vozila za dostavu robe.